Zapraszamy do składania ofert na nasiona kukurydzy

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oczekuje ofert na zakup nasion kukurydzy wg. poniższego zestawienia. Zestawienie ilościowe przewiduje zawartość j.s. jako 50 tys. nasion.

SY Talisman73 j.s.
ES Joker 175 j.s.
Morock32 j.s.
Kanonier140 j.s.
KWS Agropolis28 j.s.
KWS Figaro133 j.s.
KWS Ronaldinio129 j.s.
CS Katari 98 j.s
P 9127 54 j.s.
LG 30215180 j.s.
LG 3125090 j.s.
LG 3123376 j.s.
Codibird76 j.s.
MAS 22.R 20 j.s.
Galactus20 j.s.
Meteoryt42 j.s


Oferty zawierające cenę, termin płatności (min. 30 dni) oraz proponowane za zakup premie proszę przesyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 04.02.2019 do godz. 12:00.

PHYSIOSTART

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi mikrogranulat PHYSIOSTART w ilości 8 ton z terminem płatności do 10.05.2019 r.

Oferty zawierające  cenę oraz termin płatności proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 12.12.2018 do godz. 10.00

Herbicydy kukurydza

GR-H Żydowo Sp. z o.o. prosi o oferty na herbicydy stosowane w ochronie kukurydzy wg poniższego zestawienia:

  • SULCOTREK SOIL PAK
  • LUMAX 537,5 SE
  • NIKOSULFURON 040 S.C.
  • ZEAGRAN 340 SE

Oferty zawierające cenę, termin płatności (preferowany min. 30 dni) oraz termin dostawy proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do godz. 12-tej 11.01.2019.  W przypadku SULCOTREKU  istotny termin sprzedaży do 15.01.2019 r.