Herbicyd – zapytanie

GR-H Żydowo Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe na herbicyd o substancji aktywnej tribenuron metylowy.

Oferty należy złożyć do 20,03,2019 do godz. 11-tej. drogą elektroniczną na adresy: prezes@grh-zydowo.pl  oraz vprezes@grh-zydowo.pl

zabieg T1

GR-H Żydowo Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe (produktowe i cenowe) dla zabiegu T1 w zbożach ozimych (pszenica, pszenżyto i żyto).

Równocześnie prosimy o ofertę cenową na Moddus Start 250 DC (lub równoważny). Oferty należy złożyć do 20.03.2019 do godz. 11-tej. drogą elektroniczną na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl

środki ochrony roślin

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty:

– Graminicyd na ok. 1000 ha

– Glifosat ok. 1000 l

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl do 15.03.2019 do godz. 12.00.

Lucerna

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi nasiona lucerny wg poniższego zestawienia: – Kometa (Danko) 1525 kg – Planet (DSV) 275 kg – mieszanka Planet+Fraver+Felicia (DSV) 306 kg Prosimy o dołączenie ceny szczepionki.

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 13.03.2019 do godz. 12,00

siew i kopanie buraków

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oczekuje składania ofert na siew i kopanie buraków.

W 2019 roku przewidujemy następujący areał: (siew ok. 190 ha, kopanie ok. 330 ha). W ofercie należy zawrzeć koszt 1 ha siewu, koszt 1 ha kopania z układaniem pryzmy. Preferowane są firmy wykonujące usługę kompleksowo. Oferty należy złożyć do 13.03.2019 do godz. 11-tej. w siedzibie firmy osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź drogą elektroniczną na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl

środki ochrony roślin – buraki

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi preparaty poniższe preparaty. – Betanal Max Pro 209 OD (lub równoważny) ok.1300 l – Goltix 700SC (lub równoważny) ok.1350 l – Kosynier 420 EC (lub równoważny) ok. 750 l – Venzar 500 SC (lub równoważny) ok. 100 l – Belvedere 320 SE (lub równoważny) ok. 180 l – Safari 50 WG (lub równoważny) ok. 8,4 kg

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 15,03,2019 do godz. 12,00.

środki ochrony roślin – rzepak

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi preparaty poniższe preparaty. – Dursban 480 EC – Pyrinex extra 480 EC – Buldock 025 EC – Cyperkill max 500 EC – Tilmor 240 EC – Caryx 240 SL Ochrona dotyczy ok. 650 ha rzepaku. Możliwe jest zastosowanie innych sprawdzonych rozwiązań przedstawionych przez oferenta.

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 12.03.2019 do godz. 12,00.

środki ochrony roślin – bobik

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty: – Stallion 363 CS (lub równoważny) ok. 180 l

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adres prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 11,03,2019 do godz. 12,00.