chwościk

Dodał | Aktualności | No Comments

GR-H Żydowo Sp. z o.o. prosi o składanie ofert sprzedaży fungicydu przeciwko chwościkowi buraka cukrowego np. Duett Ultra 497 S.C. lub podobny na ok. 400 ha. Oferty proszę składać do 17/08/2018 do godz. 09.00 na adres vprezes@grh-zydowo.pl .

pszenica FORMACJA

Dodał | Aktualności | No Comments

GR-H Żydowo Sp. Z o.o. zakupi pszenicę ozimą Formacja, stopień odsiewu C1, w ilości – 3 tony.

Oferty zawierające cenę, termin płatności oraz czas realizacji proszę przysyłać na adres: vprezes@grh-zydowo.pl  do 16/08/2018 do godz. 10:00.

zboża ozime

Dodał | Aktualności | No Comments

                G R-H Żydowo zakupi następujący materiał siewny:

                – pszenica ozima odm. TYTANIKA st. ods.    C1  w ilości     2 tony

                – pszenica ozima odm. GORDIAN st. ods.    C1  w ilości     2 tony

                – pszenżyto ozime odm. SILVERADO st. ods.    C1  w ilości     2 tony

                Oferty zawierające cenę, stosowane zaprawy, termin zapłaty oraz termin dostawy prosimy przesyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 16,08,2017 do godz.09,00.

żyto

Dodał | Aktualności | No Comments

                G R-H Żydowo oferuje do sprzedaży przy odbiorze z Gospodarstwa ok. 200 t. żyta o następujących parametrach:

                – liczba opadania                   80-90 sek.

                – gęstość                             ok. 72 kg/hl

                Oferty zawierające cenę, termin zapłaty oraz termin odbioru prosimy przesyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 09.08.2017 do godz. 09.00.

SULTAN TOP

Dodał | Aktualności | No Comments

GRH Żydowo Sp. z o.o. zakupi SULTAN TOP 500 SC  w ilości 1100 l

Oferty prosimy przesyłać na adres: vprezes@grh-zydowo.pl do jutra, 13 sierpnia 2018 r, do godz. 9.00.

Navigator

Dodał | Bez kategorii | No Comments

              

                G R-H Żydowo zakupi preparat NAVIGATOR 360 SL (bądź równoważny) w ilości 75 l .

                Oferty zawierające cenę, termin zapłaty oraz termin dostawy prosimy przesyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 13.08.2017 do godz. 09.00.

glifosat

Dodał | Aktualności | No Comments

G R-H Żydowo Sp. z o.o. prosi o oferty na sprzedaż preparatu zawierającego glifosat.

Oferty zawierające nazwę preparatu, cenę, proponowany termin dostawy, oraz termin płatności proszę przesyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 02.08.2018 do godz. 10,00.

Komunikat

Dodał | Aktualności | No Comments

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie
z dnia 18 lipca 2018 roku
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  dotyczy wodociągu zakładowego Grotkowo zaopatrującego mieszkańców wsi Grotkowo.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody w dniu 03.07.2018 r. stwierdzono poprawę jej jakości – mętność i żelazo mieszczą się w granicach dopuszczalnej normy dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu