Kukurydza Pyroxenia

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi 27 j.s. x 90 tys. nasion kukurydzy odm. PYROXENIA FAO-130

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl do 15.05.2019 do godz. 12.00.

Wynajem ciągnika rolniczego

GRH Żydowo składa zapytanie ofertowe na wynajem ciągnika rolniczego do prac polowych bez operatora.

Wymagania :

• Moc 210-250 kM

• Przedni TUZ + WOM

• Automatyczna skrzynia biegów

• System równoległego prowadzenia (autopilot, sygnał płatny)

• Amortyzowana przednia oś

• Co najmniej 4 pary gniazd hydraulicznych zewnętrznych tylnych + 2 przednie

• Komplet zaczepów : kulowy, automatyczny

Ofert oczekujemy w terminie do 15 maja 2019r. do godz. 10.00

Oferty prosimy przesyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl i sekretariat@grh-zydowo.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.

Usługi omłotu

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oczekuje ofert na wykonanie usługi omłotu kombajnem zbożowym w okresie żniw 2019. Szacowana wielkość usługi to ok. 300 ha na kombajn. W przypadku jakości usługi nie satysfakcjonującej GR-H Żydowo Sp. z o.o. umowa może zostać zerwana w trybie natychmiastowym.

W ofercie należy przedstawić następujące informacje:

– typ proponowanego kombajnu z szerokością hedera, rok produkcji

– proponowaną cenę usługi za ha (dwie opcje: paliwo usługobiorcy oraz paliwo usługodawcy)

Z oferentami, którzy przedstawią najlepsze oferty Zarząd GR-H Żydowo Sp. z o.o. przed podpisaniem umowy przeprowadzi rozmowy w celu uszczegółowienia warunków wykonania usługi.

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adresy: prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 15-go maja 2019 do godz. 10-tej.

Ochrona rzepaku

GR-H Żydowo Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dla zabiegów grzybo i owadobójczych w uprawie rzepaku ozimego (ok. 650 ha). Poniżej wykaz interesujących nas preparatów.

– PROPULSE 250 SE

– ORIUS EXTRA 250 EW

– AMISTAR XTRA 280 SC

– ZAMIR 400 EW

– PROTEUS 110 OD

– MOSPILAN 20 SP

– MAVRIK VITA 240 EW

– FURY 100 EW

Akceptujemy propozycje równoważne. Oferty należy złożyć do 17.04.2019 do godz. 12-tej. drogą elektroniczną na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl

Sprzedaż

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży poniżej przedstawione płody rolne: – groch ok. 480 ton

– kukurydza sucha ok. 1400 ton

Oferty zawierające cenę przy odbiorze z gospodarstwa, termin odbioru oraz proponowany termin zapłaty proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl do 10.04.2019 do godz. 12,00.

Herbicyd – zapytanie

GR-H Żydowo Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe na herbicyd o substancji aktywnej tribenuron metylowy.

Oferty należy złożyć do 20,03,2019 do godz. 11-tej. drogą elektroniczną na adresy: prezes@grh-zydowo.pl  oraz vprezes@grh-zydowo.pl