Usługa omłotu

GRH Żydowo Sp. z o.o. prosi o przesyłanie ofert na wykonanie usługi omłotu kombajnem zbożowym w okresie żniw 2020

Ilość : ok 4-5 kombajnów, przy założeniu, że 1 kombajn wykona usługę na ok. 300 ha

W przypadku jakości usługi nie satysfakcjonującej dla GRH Żydowo, umowa może zostać zerwana w trybie natychmiastowym.

W ofercie należy przedstawić następujące informacje:

– typ proponowanego kombajnu z szerokością hedera, rok produkcji

– proponowaną cenę usługi z paliwem usługodawcy

Z oferentami, którzy przedstawia najlepsze oferty, zarząd GRH Żydowo przed podpisaniem umowy przeprowadzi rozmowy w celu uszczegółowienia warunków wykonania usługi.

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 25 maja 2020r. do godz. 12.00

Pestycydy

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi z dostawą do GR-H Żydowo poniższe środki do produkcji rolnej:

– GRANSTAR 75 WG 4,00 kg + adiuwant TREND 90 EC 20 l

– GWARANT 500 SC ok. 500 l

Dopuszczone są oferty na inne produkty tożsame z wyżej wymienionymi. Oferty zawierające nazwę produktu, cenę (preferowany termin min. 45 dni), proponowany termin dostawy, termin przydatności proszę przysyłać do 12.05.2020 do godz. 10:00 na następujące adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl

Wózek Dolly

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi wózek sprzęgający naczepę z ciągnikiem rolniczym w poniższej konfiguracji:

– Wózek dwuosiowy z homologacją

– hydraulika podstawowa ( pompa z wyjściem na WOM)

– hydromotor 35kw lub 30kw (możliwość wyładunku ok 40-45 ton )

– sterowanie wyładunkiem z kabiny

– hydraulika dostosowana do pomp z przepływem 150-200 l oleju/min

– podpięcie na zaczep dolny do ciągnika

Oferty zawierające cenę, proponowany okres gwarancji, termin dostawy do GR-H Żydowo oraz warunki płatności proszę przesyłać drogą mailową na podane adresy: prezes@grh-zydowo.pl vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do dnia 07.05.2020 do godz. 10:00

PROPULSE

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi ok. 670 litrów preparatu PROPULSE 250 SE .

Oferty zawierające cenę, termin dostawy, oraz termin płatności (preferowane min. 45 dni proszę przesyłać na podane adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 14.04.2020 do godz. 13:00.

Środki do produkcji rolnej

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi z dostawą do GR-H Żydowo poniższe środki do produkcji rolnej (łączne zapotrzebowanie na ok. 1100 ha):

– UNIVO XPRO

– ASCRA XPRO 260 EC

– VARIANO XPRO 190 EC

– TAZER 250 SC

Dopuszczone są oferty na inne produkty tożsame z wyżej wymienionymi. Oferty zawierające nazwę produktu, cenę (preferowany termin min. 45 dni), proponowany termin dostawy, termin przydatności proszę przysyłać do 10.04.2020 do godz. 10:00 na następujące adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl

Środki ochrony roślin

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi z dostawą do GR-H Żydowo poniższe herbicydy do zastosowania w burakach: 

– BETANAL MAXXPRO 209 OD   ok. 70 l

– GOLTIX 700 SC       ok. 760 l

– SAFARI 50 WG      ok. 8,6 kg

– KOSYNIER 420 SC      ok. 100 l

– VENZAR 500 SC   ok. 90 l

Dopuszczone są oferty na inne produkty tożsame z wyżej wymienionymi.

Oferty zawierające nazwę produktu, cenę (preferowany termin min. 45 dni), proponowany termin dostawy, termin przydatności proszę przysyłać do 30.03.2020 do godz. 10:00 na następujące adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl

Środki ochrony roślin

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi z dostawą do GR-H Żydowo poniższe środki do produkcji rolnej:

– TYTANIT   ok. 300 l

– FASTER     ok. 500 l

– PRO AQUA   ok. 500 l

– TILMOR 240 EC      275 l

– KIER 450 SC    320 l

– DELARO 325 SC       ok. 450 l

– TERN 750 EC    ok. 180 l

– TURBO PAK      na ok. 500 ha

– ARTEMIS 450 EC      ok.1000 l

– SULCOTREK SOIL PAK    na ok. 530 ha

– SULCOTREK 500 S.C.   ok. 370 l

– ZEAGRAN 340 SE  ok. 160 l

– IKANOS 040 OD  ok. 150 l

– MODDUS 250 EC ok. 300 l

– LUMAX 573,5 SE   ok. 50 l

Dopuszczone są oferty na inne produkty tożsame z wyżej wymienionymi. Oferty zawierające nazwę produktu, cenę (preferowany termin min. 45 dni), proponowany termin dostawy, termin przydatności proszę przysyłać do 10.03.2020 do godz. 10:00 na następujące adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl

Wynajem ciągnika

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oczekuje ofert dotyczących wynajmu ciągnika rolniczego bez operatora o mocy 360-400 KM na okres III-XI 2020.

Wzmiankowany ciągnik powinien spełniać poniższe warunki: – układ pneumatyczny, – pełna sprawność – układ prowadzenia równoległego – tylny TUZ i WOM (500-1000 obr/min) – dociążenie przodu – rozdzielacz hydrauliczny 8-mio sekcyjny – zaczep transportowy i polowy

Obowiązki wynajmującego: – opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie OC – przeglądy oraz konieczne wymiany płynów eksploatacyjnych – naprawy awarii powstałych bez winy użytkownika (najemcy)

Obowiązki najemcy: – powierzenie w użytkowanie wynajętego ciągnika osobie o odpowiednich kwalifikacjach – dbałość o sprzęt – ubezpieczenie Agro Casco – stosowanie odpowiedniej jakości paliwa oraz płynu Ad Blue

Oferty zawierające markę i typ ciągnika, jego moc, rok produkcji oraz cenę za mth prosimy składać drogą mailową na adresy: prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 27-02-2020 do godz. 10,00.

W kalkulacji należy ująć czas pracy ciągnika w okresie wynajmu na poziomie 600-700 mth.

Przetarg ofertowy na sprzedaż siewnika

GRH Żydowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż siewnika zbożowego:  SULKY REGULINE SOLO.

Typ: SPI – 80LO

Rok produkcji: 2007 / Seria: PS 03 104

Ciągnik można oglądać na terenie Bazy Mechanizacji w Żydowie w godz. 8-13 od poniedziałku do piątku.

Oferty w zamkniętych kopertach opisanych: „Siewnik zbożowy” należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 28 lutego 2020r. do godz. 10.00

Więcej informacji pod numerem tel. 602 662 788