Ochrona rzepaku

GR-H Żydowo Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dla zabiegów grzybo i owadobójczych w uprawie rzepaku ozimego (ok. 650 ha). Poniżej wykaz interesujących nas preparatów.

– PROPULSE 250 SE

– ORIUS EXTRA 250 EW

– AMISTAR XTRA 280 SC

– ZAMIR 400 EW

– PROTEUS 110 OD

– MOSPILAN 20 SP

– MAVRIK VITA 240 EW

– FURY 100 EW

Akceptujemy propozycje równoważne. Oferty należy złożyć do 17.04.2019 do godz. 12-tej. drogą elektroniczną na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl

Sprzedaż

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży poniżej przedstawione płody rolne: – groch ok. 480 ton

– kukurydza sucha ok. 1400 ton

Oferty zawierające cenę przy odbiorze z gospodarstwa, termin odbioru oraz proponowany termin zapłaty proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl do 10.04.2019 do godz. 12,00.

Herbicyd – zapytanie

GR-H Żydowo Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe na herbicyd o substancji aktywnej tribenuron metylowy.

Oferty należy złożyć do 20,03,2019 do godz. 11-tej. drogą elektroniczną na adresy: prezes@grh-zydowo.pl  oraz vprezes@grh-zydowo.pl

zabieg T1

GR-H Żydowo Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe (produktowe i cenowe) dla zabiegu T1 w zbożach ozimych (pszenica, pszenżyto i żyto).

Równocześnie prosimy o ofertę cenową na Moddus Start 250 DC (lub równoważny). Oferty należy złożyć do 20.03.2019 do godz. 11-tej. drogą elektroniczną na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl

środki ochrony roślin

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty:

– Graminicyd na ok. 1000 ha

– Glifosat ok. 1000 l

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl do 15.03.2019 do godz. 12.00.

Lucerna

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi nasiona lucerny wg poniższego zestawienia: – Kometa (Danko) 1525 kg – Planet (DSV) 275 kg – mieszanka Planet+Fraver+Felicia (DSV) 306 kg Prosimy o dołączenie ceny szczepionki.

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 13.03.2019 do godz. 12,00