siew i kopanie buraków

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oczekuje składania ofert na siew i kopanie buraków.

W 2019 roku przewidujemy następujący areał: (siew ok. 190 ha, kopanie ok. 330 ha). W ofercie należy zawrzeć koszt 1 ha siewu, koszt 1 ha kopania z układaniem pryzmy. Preferowane są firmy wykonujące usługę kompleksowo. Oferty należy złożyć do 13.03.2019 do godz. 11-tej. w siedzibie firmy osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź drogą elektroniczną na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl

środki ochrony roślin – buraki

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi preparaty poniższe preparaty. – Betanal Max Pro 209 OD (lub równoważny) ok.1300 l – Goltix 700SC (lub równoważny) ok.1350 l – Kosynier 420 EC (lub równoważny) ok. 750 l – Venzar 500 SC (lub równoważny) ok. 100 l – Belvedere 320 SE (lub równoważny) ok. 180 l – Safari 50 WG (lub równoważny) ok. 8,4 kg

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 15,03,2019 do godz. 12,00.

środki ochrony roślin – rzepak

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi preparaty poniższe preparaty. – Dursban 480 EC – Pyrinex extra 480 EC – Buldock 025 EC – Cyperkill max 500 EC – Tilmor 240 EC – Caryx 240 SL Ochrona dotyczy ok. 650 ha rzepaku. Możliwe jest zastosowanie innych sprawdzonych rozwiązań przedstawionych przez oferenta.

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 12.03.2019 do godz. 12,00.

środki ochrony roślin – bobik

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty: – Stallion 363 CS (lub równoważny) ok. 180 l

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adres prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 11,03,2019 do godz. 12,00.

GRH Żydowo zakupi preparaty

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty: – Wing P 462,5 EC (lub równoważny) ok. 600 l – Actiwus 400 SC (lub równoważny) ok. 450 l – Command 480 EC (lub równoważny) ok. 45 l

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 11.03.2019 do godz. 12,00.

Bor

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi płynny preparat zawierający bor w ilości min. 15% . Oferta powinna zostać skalkulowana dla ilości ok. 2500 l. Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 27.02.2019 do godz. 12.00.