PHYSIOSTART

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi mikrogranulat PHYSIOSTART w ilości 8 ton z terminem płatności do 10.05.2019 r.

Oferty zawierające  cenę oraz termin płatności proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 12.12.2018 do godz. 10.00

Herbicydy kukurydza

GR-H Żydowo Sp. z o.o. prosi o oferty na herbicydy stosowane w ochronie kukurydzy wg poniższego zestawienia:

  • SULCOTREK SOIL PAK
  • LUMAX 537,5 SE
  • NIKOSULFURON 040 S.C.
  • ZEAGRAN 340 SE

Oferty zawierające cenę, termin płatności (preferowany min. 30 dni) oraz termin dostawy proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do godz. 12-tej 11.01.2019.  W przypadku SULCOTREKU  istotny termin sprzedaży do 15.01.2019 r.