Polifoska

GRH Żydowo Sp.  z o. o. zakupi Polifoska NPK 5-15-30 w ilości 192 t aBB   

Oferty prosimy przysyłać na adresy:  vprezes@grh-zydowo.pl oraz prezes@grh-zydowo.pl w terminie do 18.06.2019 do godz. 10.00.

Glifosat

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi glifosat 360 SL w ilości ok. 3000 l

Oferty zawierające nazwę produktu, cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl oraz prezes@grh-zydowo.pl do 12.06.2019 do godz. 12,00.

Zakup sznurka i siatki

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi sznurek i siatkę do pras wg zestawienia.

– sznurek do pras 130m/kg 360 kłębków tj. 3 palety

– siatka do pras 1,3×3000 m 56 rolek tj. 2 palety

Oferty zawierające nazwę producenta, cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl oraz prezes@grh-zydowo.pl do 12.06.2019 do godz. 12,00.

Sprzedaż

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży poniżej przedstawione płody rolne:

– pszenica paszowa  ok. 200 ton

– kukurydza sucha (ziarno typu flint)    ok. 1400 ton

Oferty zawierające cenę przy odbiorze z gospodarstwa, termin odbioru oraz proponowany termin zapłaty proszę przysyłać na adresy:  vprezes@grh-zydowo.pl oraz prezes@grh-zydowo.pl do 03.06.2019 do godz. 12.00.

Kukurydza Pyroxenia

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi 27 j.s. x 90 tys. nasion kukurydzy odm. PYROXENIA FAO-130

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl do 15.05.2019 do godz. 12.00.

Wynajem ciągnika rolniczego

GRH Żydowo składa zapytanie ofertowe na wynajem ciągnika rolniczego do prac polowych bez operatora.

Wymagania :

• Moc 210-250 kM

• Przedni TUZ + WOM

• Automatyczna skrzynia biegów

• System równoległego prowadzenia (autopilot, sygnał płatny)

• Amortyzowana przednia oś

• Co najmniej 4 pary gniazd hydraulicznych zewnętrznych tylnych + 2 przednie

• Komplet zaczepów : kulowy, automatyczny

Ofert oczekujemy w terminie do 15 maja 2019r. do godz. 10.00

Oferty prosimy przesyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl i sekretariat@grh-zydowo.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.

Usługi omłotu

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oczekuje ofert na wykonanie usługi omłotu kombajnem zbożowym w okresie żniw 2019. Szacowana wielkość usługi to ok. 300 ha na kombajn. W przypadku jakości usługi nie satysfakcjonującej GR-H Żydowo Sp. z o.o. umowa może zostać zerwana w trybie natychmiastowym.

W ofercie należy przedstawić następujące informacje:

– typ proponowanego kombajnu z szerokością hedera, rok produkcji

– proponowaną cenę usługi za ha (dwie opcje: paliwo usługobiorcy oraz paliwo usługodawcy)

Z oferentami, którzy przedstawią najlepsze oferty Zarząd GR-H Żydowo Sp. z o.o. przed podpisaniem umowy przeprowadzi rozmowy w celu uszczegółowienia warunków wykonania usługi.

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adresy: prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 15-go maja 2019 do godz. 10-tej.