Fungicyd Propulse

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty:

– PROPULSE 250 SE w ilości 800 l (BECZKI 200 L)

Oferty zawierające cenę, termin płatności , termin dostawy (Z.R. Żydowo ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo) proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 27.04.2021 do godz. 11:00.