Fungicydy

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi preparaty do wykonania zabiegów fungicydowych w uprawach zbóż (ok 1700 ha).

W związku z tym prosimy o składanie ofert na sprzedaż poniższych preparatów.

– Ascra Xpro 260 EC – Delaro 325 SC

– Prosaro 250 EC

– Elatus Era

– Praxior EC

– Tazer 250 SC

– Orius Extra 250 EW

Możliwe oferty na preparaty o równoznacznym zastosowaniu. Oferty należy składać drogą elektroniczną na podane adresy: vprezes@grh-zydowo.pl; prezes@grh-zydowo.pl; sekretariat@grh-zydowo.pl do godz. 11,00 dnia 12.05.2021.