Glifosat

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi ok. 3000 l GLIFOSATU 360 SL.

Dopuszcza się oferty na preparaty o różnej nawie handlowej . Oferty zawierające nazwę handlową, wielkość opakowań, cenę, termin płatności (preferowane min. 30 dni), termin dostawy (Z.R. Żydowo ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo, ) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 19.08.2021 do godz. 11:00.