GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi Belkar Pak w ilości 33 szt. z dostawą do Żydowa

Oferty zawierające cenę, termin płatności oraz proponowany termin dostawy proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 05.08.2022 do godz. 11:00.