GR-H Żydowo zakupi preparaty

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty:

Plonvit 2500 l
Siarczan magnezu 7H2O
24 t
Tytanit 400 l
Faster 400 l


Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy vprezes@grh-zydowo.pl  oraz prezes@grh-zydowo.pl do 01.03.2019 do godz. 12:00.