• 26/07
    2017
    GR-H Żydowo zakupi ROUNDUP


GR-H Żydowo zakupi:
  • ROUNDUP 360 SL (bądź równoważny) w ilości 4000 l.

Oferty zawierające cenę, termin płatności oraz proponowany termin dostawy prosimy przesyłać na adres: vprezes@grh-zydowo.pl do godz. 12:00 dnia 02/08/2017 roku.

Dane kontaktowe

(61) 427-41-66
(61) 427-41-89

biuro@grh-zydowo.pl
sekretariat@grh-zydowo.pl
prezes@grh-zydowo.pl
vprezes@grh-zydowo.pl