• 07/09
    2017
    GRH Żydowo sprzeda 1000 ton pszenicy


GR-H Żydowo sprzeda ok 1000 ton pszenicy o poniższych parametrach:
  • gęstość ok. 78 g
  • gluten ok. 28 %
  • białko ok. 12,6 %
  • liczba opadania ok. 230 sek.


Oferty cenowe z terminem płatności oraz terminem odbioru proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 11/09/2017 do godz. 10:00

Dane kontaktowe

(61) 427-41-66
(61) 427-41-89

biuro@grh-zydowo.pl
sekretariat@grh-zydowo.pl
prezes@grh-zydowo.pl
vprezes@grh-zydowo.pl