• 06/11
    2017
    GRH Żydowo sprzeda rzepak


GR-H Żydowo sprzeda ok. 400 ton rzepaku.
Oferty cenowe z terminem płatności oraz terminem odbioru proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 10/11/2017 do godz. 10:00.

Dane kontaktowe

(61) 427-41-66
(61) 427-41-89

biuro@grh-zydowo.pl
sekretariat@grh-zydowo.pl
prezes@grh-zydowo.pl
vprezes@grh-zydowo.pl