• 06/06
    2017
    GRH Żydowo zakupi preparat


GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi:
  • ROUNDUP 360 SL (lub równoważny) w ilości 3500 l
Oferty zawierające cenę oraz termin płatności prosimy przesyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 09/06/2017 r. do godz. 13:00.

Dane kontaktowe

(61) 427-41-66
(61) 427-41-89

biuro@grh-zydowo.pl
sekretariat@grh-zydowo.pl
prezes@grh-zydowo.pl
vprezes@grh-zydowo.pl