• 09/11
    2017
    GRH Żydowo zakupi preparat


Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujący preparat:
  • AFALON DYSPERSYJNY 450 S.C. (lub równoważny) w ilości 285 l


Oferty zawierające cenę oraz termin płatności prosimy przesyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do godz. 14:00 dnia 14/11/2017 r.

Dane kontaktowe

(61) 427-41-66
(61) 427-41-89

biuro@grh-zydowo.pl
sekretariat@grh-zydowo.pl
prezes@grh-zydowo.pl
vprezes@grh-zydowo.pl