• 12/02
    2018
    GRH Żydowo zakupi preparat


Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujący preparat:
  • FERTIACTYL STARTER w ilości 1000l

Oferty zawierające cenę oraz termin płatności proszę przesyłać na adres:
vprezes@grh-zydowo.pl do godz. 14:00 dnia 16/02/2018 r.

Dane kontaktowe

(61) 427-41-66
(61) 427-41-89

biuro@grh-zydowo.pl
sekretariat@grh-zydowo.pl
prezes@grh-zydowo.pl
vprezes@grh-zydowo.pl