• 25/08
    2017
    GRH Żydowo zakupi preparaty


GR-H Żydowo zakupi następujące preparaty:
  • preparat BORMAX (bądź równoważny) w ilości 1300 l
  • preparat AGIL 100 EC (bądź równoważny) w ilości 900 l
Oferty zawierające cenę, termin płatności proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 31/08/17 do godz. 10:00.

Dane kontaktowe

(61) 427-41-66
(61) 427-41-89

biuro@grh-zydowo.pl
sekretariat@grh-zydowo.pl
prezes@grh-zydowo.pl
vprezes@grh-zydowo.pl