• 25/09
    2017
    GRH zakupi preparaty


GR-H Żydowo zakupi następujące preparaty:
  • - BOXER 800 EC w ilości 1670 l
  • - GLEAN 75 WG w ilości 2,88 kg


Oferty zawierające cenę, termin płatności oraz termin dostawy prosimy składać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 27 września 2017 r.(środa) do godz. 14:00.

Dane kontaktowe

(61) 427-41-66
(61) 427-41-89

biuro@grh-zydowo.pl
sekretariat@grh-zydowo.pl
prezes@grh-zydowo.pl
vprezes@grh-zydowo.pl