• 16/02
    2018
    GRH Żydowo zakupi preparaty


Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty.
  • ROUNDUP 360 SL lub równoważny w ilości 2000 l
  • SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY w ilości 48 ton


Oferty zawierające cenę oraz termin płatności proszę przesyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do godz. 10:00 dnia 21/02/2018r .

Dane kontaktowe

(61) 427-41-66
(61) 427-41-89

biuro@grh-zydowo.pl
sekretariat@grh-zydowo.pl
prezes@grh-zydowo.pl
vprezes@grh-zydowo.pl