Herbicyd – zapytanie

GR-H Żydowo Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe na herbicyd o substancji aktywnej tribenuron metylowy.

Oferty należy złożyć do 20,03,2019 do godz. 11-tej. drogą elektroniczną na adresy: prezes@grh-zydowo.pl  oraz vprezes@grh-zydowo.pl