Dane kontaktowe

(61) 427-41-66
(61) 427-41-89

biuro@grh-zydowo.pl
sekretariat@grh-zydowo.pl
prezes@grh-zydowo.pl
vprezes@grh-zydowo.pl
GRH Żydowo

Historia

Gospodarstwo Rolno Hodowlane Żydowo Spółka z o.o. z siedzibą w Żydowie powstało z dniem 1 stycznia 1994 roku w wyniku przekształcenia Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w Żydowie. Spółka działa na podstawie umowy (statutu) sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 28.09.1993 r. Repetytorium A nr 7151/1993 z późn. zm. ostatni tekst jednolity zawarty w Akcie Notarialnym z dnia 26 marca 2012 r. Repetytorium A nr 1416/2012. Czasokres działalności jednostki nie jest określony.

Podstawy prawne działania:

Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 17 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 r. z późn. zmianami), Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 57, poz.299 z 1995 r. z późni. zmianami), Akt notarialny.

Władze Spółki:

Prezes Zarządu – Krzysztof Adamkiewicz

Członek Zarządu – Mirosław Pruszkowski

Komórki organizacyjno – wykonawcze Spółki stanowią: Zarząd Spółki, Zakład Rolny Jelitowo, Zakład Rolny Malczewo, Zakład Rolny Żydowo, Stado Ogierów Gniezno, Zakład Rolny Czerniejewo. Zakłady działają w oparciu o ograniczony rachunek wewnętrzny. 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • prowadzenie produkcji nasiennej, rolnej i rolno-przemysłowej
  • prowadzenie hodowli i chowu zwierząt
  • prowadzenie i świadczenie usług transportowych, przechowalnictwa i pozostałych na rzecz rolnictwa

Powyższe zadania Spółka realizuje na obszarze 4 935,40 ha w tym UR 4 687,40 ha przy średnim wskaźniku bonitacji 1,25. Ponadto posiadamy ogółem bydła 2 529 szt. w tym krów mlecznych 969 szt. oraz owiec ogółem 297 szt. w tym matek 179 szt. konie 43 szt. ogierów i 4 szt. wałachów ( stany inwentarza na dzień 30-06-2012 r.) 

Ważne wydarzenia w Spółce W dniu 01-04-2009 r. przyłączono do Spółki Żydowo Stado Ogierów Gniezno. W dniu 25-01-2012 r. nastąpiło przejęcie przez Spółkę Żydowo, zlikwidowanej Spółki Czerniejewo.