Materiał siewny

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi materiał siewny zbóż ozimych wg poniższego zestawienia:

Pszenica ozima:     

– Hondia 2 tony

– Plejada 2 tony

– Montana 2 tony

Pszenżyto:       

– Orinoko 2 tony

Oferty zawierające cenę, stopień odsiewu, termin dostawy, termin zapłaty (preferowane minimum 45 dni), oraz o stosowanych zaprawach prosimy przysyłać na adresy: vprezes@gr-zydowo.pl, prezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 20.08.2020 do godz. 15:00.