Preparat Duett Ultra

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi ok 65 l preparatu  DUETT ULTRA 497 SC

Oferty należy złożyć do 03.07.2019 do godz. 12-tej. drogą elektroniczną na adresy:  vprezes@grh-zydowo.pl oraz prezes@grh-zydowo.pl