PIRIMOR

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujący preparat:

– PIRIMOR 500 WG w ilości ok. 100 kg

Propozycje zawierające cenę, termin płatności , termin dostawy (Z.R. Żydowo ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo) proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 21.06.2021 do godz. 11:00.