Przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika

GRH Żydowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: Ciągnik rolniczy URSUS 914 nr rejestracyjny PWV 2272 rok produkcji 1986

Ciągnik można oglądać na terenie Bazy Mechanizacji w Żydowie w godz. 8:00 – 13:00 od poniedziałku do piątku

Oferty w zamkniętych kopertach opisanych “Ciągnik PWV 2272” należy składać w sekretariacie GRH Żydowo do dnia 14.02.2020r. do godz 10:00