Sprzedaż jałówek cielnych

GRH Żydowo Sp.z o.o.  oferuje do sprzedaży 35 sztuk jałówek wysokocielnych (wycielenia od listopada do stycznia).

Oferty prosimy przesyłać na adres: sekretariat@grh-zydowo.pl  do 30 września 2021r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 728 992 001