Sprzedaż zbóż

GR-H Żydowo Sp. z o.o. posiada do sprzedaży ziarno zbóż ze zbiorów 2020 o następujących parametrach:

PSZENICA OZIMA

– gęstość pow. 80 kg/hl

– liczba opadania pow. 320 sek.

– zaw. białka pow. 13,5 %

– zaw. glutenu pow. 28,0 %

ŻYTO

– gęstość pow. 72 kg/hl

– liczba opadania pow. 220 sek.

PSZENŻYTO

– gęstość pow. 69 kg/hl

Oferty zakupu przy odbiorze z magazynu zawierające cenę, wielkość partii, termin obioru oraz termin płatności proszę przesyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl , vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl .