Sprzedaż żyta

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży żyto odmian populacyjnych oraz hybrydowych ze zbiorów 2019 w ilości ok. 1000 ton o następujących parametrach:

– wilgotność do 14 %

– gęstość P ok. 72 kg/hl , H ok. 76 kg/hl

– liczba opadania ok. 300 sek.

Oferty zawierające cenę przy odbiorze z gospodarstwa, termin odbioru oraz proponowany termin zapłaty proszę przysyłać na adresy:  vprezes@grh-zydowo.pl oraz prezes@grh-zydowo.pl do 17.09.2019 do godz. 12.00.