środki ochrony roślin – buraki

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi preparaty poniższe preparaty. – Betanal Max Pro 209 OD (lub równoważny) ok.1300 l – Goltix 700SC (lub równoważny) ok.1350 l – Kosynier 420 EC (lub równoważny) ok. 750 l – Venzar 500 SC (lub równoważny) ok. 100 l – Belvedere 320 SE (lub równoważny) ok. 180 l – Safari 50 WG (lub równoważny) ok. 8,4 kg

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 15,03,2019 do godz. 12,00.