środki ochrony roślin

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty:

– Graminicyd na ok. 1000 ha

– Glifosat ok. 1000 l

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl do 15.03.2019 do godz. 12.00.