Całe stado owiec zostało zgenotypowane pod kątem podatności na trzęsawkę owiec. Poprzez odpowiednie kojarzenia uzyskujemy zdrowe i wolne od genu podatności na trzęsawkę zwierzęta. Na obecnym etapie usuwane są z hodowli wszystkie osobniki zawierające genotyp VRQ wraz z matkami po których pochodzą, (tryki z tym genotypem nie są już dopuszczane do rozrodu). Prace nad selekcją owiec w kierunku zwiększenia genetycznej odporności na trzęsawkę prowadzone są pod kierownictwem prof. R. Niżnikowskiego z SGGW w Warszawie, a wyniki tych prac są stopniowo opracowywane. W efekcie wydano publikacje naukowe autorstwa prof. Romana Niżnikowskiego i dr Artura Oprządka.

Utrzymujemy dwa stada hodowlane owiec: merynos polski i berichonne du cher. Oferujemy wyselekcjonowany, dobry genetycznie materiału hodowlany, zarówno męski jak i żeński.

Stado zarodowe berrichonne du cher posiada 291 sztuk, w tym176 matki, produkując tryki hodowlane oraz maciorki hodowlane. Stado merynos polski – 70 sztuk matek. W tej rasie również produkowane są tryki hodowlane i w większości do remontu stada.

We współpracy z SGGW wyeliminowano ze stada zwierzęta o genotypach wrażliwych na trzęsawkę owiec.