GRH Żydowo

Uruchomienie nowego paszowozu na Fermie Bydła w Żydowie