Usługi omłotu

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oczekuje ofert na wykonanie usługi omłotu kombajnem zbożowym w okresie żniw 2019. Szacowana wielkość usługi to ok. 300 ha na kombajn. W przypadku jakości usługi nie satysfakcjonującej GR-H Żydowo Sp. z o.o. umowa może zostać zerwana w trybie natychmiastowym.

W ofercie należy przedstawić następujące informacje:

– typ proponowanego kombajnu z szerokością hedera, rok produkcji

– proponowaną cenę usługi za ha (dwie opcje: paliwo usługobiorcy oraz paliwo usługodawcy)

Z oferentami, którzy przedstawią najlepsze oferty Zarząd GR-H Żydowo Sp. z o.o. przed podpisaniem umowy przeprowadzi rozmowy w celu uszczegółowienia warunków wykonania usługi.

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adresy: prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 15-go maja 2019 do godz. 10-tej.