Zakup preparatu Physiostart

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi Physiostart w ilości 3,6 t.

Oferty zawierające cenę, termin płatności (preferowane min. 60 dni), termin dostawy (Z.R. Żydowo ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo) proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 20.02.2021 do godz. 11:00.