Zaproszenie do składania ofert – BIG BAGI

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi ok. 100 szt. Worków BIG BAG o następujących parametrach.

–  pojemność ok. 1,5 m3

– 4 uchwytu

– ładowność min 1 tona

– kołnierz + lej spustowy

Oferty zawierające parametry zawarte w zapytaniu, wymiary, cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 24,08,2023 do godz. 11:00.