Zaproszenie do składania ofert – fugicyd

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujący fungicyd:

– REVUS 250 SC      ok. 30 l

Oferty zawierające cenę, termin płatności (preferowane  30 dni), termin dostawy proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 07,08,2023 do godz. 10:00.