Zaproszenie do składania ofert – graminicydy

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi graminicyd do zwalczania samosiewów w rzepaku (ok. 800 ha) z dostawą do GR-H Żydowo Sp. z o.o.

Oferty zawierające nazwę produktu, cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 05,09,2022 do godz. 11:00.