Zaproszenie do składania ofert – herbicydy w ziemniakach oraz nawóz azotowy

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane prosi o składanie ofert na nastepujące produkty:

BANDUR 600 SC – 45 l

CHLOMAZON 480 EC – 2 l

MISTRAL 70 WG – 5 kg

SOLETO 500 SC – 60 l

ZAKSAN – 48 t lub inny gruby nawóz azotowy ok. 34 % do rozsiewu na 36 m

Oferty zawierające nazwę produktu, cenę oraz termin płatności prosimy wysłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl w terminie do 6 maja 2024 do godz. 11.00