Zaproszenie do składania ofert – Inazuma 130 WG

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi środek INAZUMA 130 WG w ilosci 250 kg

Oferty zawierające nazwę , cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 01,09,2023 do godz. 11:00.