Zaproszenie do składania ofert – materiał siewny słonecznika

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. zakupi materiał siewny słonecznika w odmianach i ilościach podanych w poniższej tabeli

OdmianaIlość jednostek
LG 504798 jed
MAS 85 su8 jed
MAS 83 su6 jed
SUMIKO SY8 jed
ES LONDON RGTInterstellar Davero SU7 jed 7 jed 7 jed

Oferty należy przesyłać na adresy: sekretariat@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl w terminie do 7 kwietnia 2023r. do godz. 12.00