Zaproszenie do składania ofert na obsługę weterynaryjną Stada Ogierów Gniezno

GRH Żydowo Sp.z o.o. z siedzibą w Żydowie zaprasza do składania ofert na usługi weterynaryjne w zakresie stałego nadzoru i opieki nad stadem ogierów stacjonujących na terenie Spółki (Stado Ogierów Gniezno) polegającym na świadczeniu usług lekarsko-weterynaryjnych, leczeniu i profilaktyce chorób koni.

W zakres świadczeń wchodzą usługi lekarskie, zaopatrzenie w leki i preparaty medyczne oraz dojazd do zgłoszeń.

Wymagane warunki:

1. Specjalizacja – choroby koni

2. Długoletnia praktyka i doświadczenie w pracy z końmi hodowlanymi I sportowymi

3. Dodatkowym atutem będą rekomendacje Polskiego Związku Koni i Polskiego Związku Jeździeckiego

4. Potwierdzenie usługi Fakturą VAT

Oferty powinny zawierać:

1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i wymagane warunki

2. Cennik za usługi i dojazdy

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesyłać na adresy mailowe: prezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl w terminie do 02.02.2021r. do godz. 10.00