Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż używanego sprzętu rolniczego