Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż używanego sprzętu rolniczo-warsztatowego