Zaproszenie do składania ofert – nasiona kukurydzy

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. zakupi nasiona kukurydzy wg poniższego zestawienia.

Oferty zawierające nazwę odmiany, ilość jednostek, zawartość nasion w j.s., cenę netto j.s., proponowany termin dostawy, wsparcie do poszczególnych odmian oraz termin płatności (proponowany min. 30 dni) prosimy składać do 29,01,2024 do godz. 11,00  na adres vprezes@grh-zydowo.pl oraz biuro@grh-zydowo.pl