Zaproszenie do składania ofert – regulatory wzrostu

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi regulatory wzrostu wg zestawienia.

–  Moddus 250 EC    w ilości  700 l

– Etefon 480 SL         w ilości    60 l

Dopuszczalne preparaty o innej nazwie handlowej.

Oferty zawierające nazwę produktu, cenę, termin płatności (preferowane  30 dni), termin dostawy (Z.R. Żydowo ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo) oraz dostępność poszczególnych preparatów proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 14,03,2023 do godz. 11:00.