Zaproszenie do składania ofert – sprzedaż lub dzierżawa ogierów ras szlachetnych

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o., Stado Ogierów Gniezno

informuje o możliwości składania ofert dotyczących sprzedaży lub dzierżawy ogierów ras szlachetnych do SO Gniezno. Ogiery muszą mieć aktualną i dożywotnią licencję Polskiego Związku Hodowców Koni.

Oferty sprzedaży lub dzierżawy ogierów należy składać do na adres mailowy: sekretariat@grh-zydowo.pl bądż pocztą tradycyjną na adres: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp.z o. o. ul. Kościuszki 41. 62-241 Żydowo.