Zaproszenie do składania ofert – środki ochrony roślin, Mikro i Potas

Gospodarstwo Rolno- Hodowlane Żydowo Sp. z o.o zaprasza do składania ofert:

Chwastox  Extra – 450 l

Agil S 100 EC – 170 l

Pantera 040 EC – 280 l

Tebukonazol 250 EW – 380 l

Protiokonazol 300 EC – 290 l

Atpolan – 200 l

Korn Kali – 24 tony

Amino Ultra Zn – 600 kg

Vanadoo – 250 l

Oferty prosimy przesyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do dnia 17 maja 2024 do godz. 12.00